Beskrivning:

Genom en mätare med genomlysning kan man se att ölet klarnas. Foto: Björn Tesch