Beskrivning:

Sötvörten kokas med humle innan jästen tillsätts. Jästen omvandlar sockret i vätskan till alkohol. Foto: Björn Tesch