Beskrivning:

Marknadschefen Marcus Wärme maltrummet. Här väljer man vilka olika maltsorter och vilka rostningar som ska ingå i ölet. Foto: Björn Tesch