Hjärnfonden

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som finansierar forskning och information om hjärnsjukdomar och skador på hjärnan.

Foto: Hjärnfonden

Foto: Hjärnfonden

Hjärnfonden har inga statliga bidrag utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Hjärnfonden samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt och öka kunskapen hos all-mänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén på Karolinska Institutet.

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom, och mer än 12 % av alla barn som föds i Sverige har diagnos om hjärnskada eller funktionsnedsättning på hjärnan. Kostnaderna för hjärnsjukdomar uppgår till över 85 miljarder kronor om året, bara i Sverige. Några exempel på sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan är stroke, Alzheimers sjukdom, ADHD, migrän, dyslexi, cp-skada, epilepsi, hjärntumör, depression, beroende och anorexi.

Statistiken visar bl a att ca 100.000 människor lider av Alzheimers sjukdom i Sverige, att var fjärde svensk någon gång drabbas av en depres- sion så allvarlig så att den kräver behandling och att var 17:e minut drabbas någon i Sverige av stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

– Forskning om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läke- medel och behandlingar. Hjärnfondens forsk- ningsstöd är viktiga bidrag i kampen mot lidande till följd av sjukdomar, skador och funktionsned- sättningar i hjärnan. Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos och bättre förutsätt- ningar att leva ett värdigt liv, säger Bo Ingemarson, Hjärnfondens generalsekreterare.

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansök- ningarna enligt fastställda kriterier.

Ett effektivt sätt att stödja hjärnforskningen är att bli månadsgivare via autogiro. Det är ett enkelt sätt att ge och ger lägre administrativa kostnader för Hjärnfonden.

Vill du bli månadsgivare till Hjärnfonden klicka här »

Av Bidra.nu