Sticka mjuk babykofta

Sticka en kofta till familjens minsta i skönt garn av bambu och ull.

Kofta till babyn
Söt kofta till babyn.

Bakstycke

Lägg upp 49(53)62(65)69(77) m på st 3_ och sticka 2 v rätst. Byt till st 4 och sticka mönster A enl följande:

Varv 1: (= rätsidan): 0(2)2(0)2(2) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 1(3)3(1)3(3) m återstår, 1 rm, 0(2)2(0)2(2) am.

Varv 2: avigt.

Varv 3: 2(0)0(2)0(0) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 1(3)3(1)3(3) m återstår, 1 rm, 2(0)0(2)0(0) am.

Varv 4: avigt.

Upprepa dess 4 v tills arb mäter 7(8)8(9)11(12) cm. Fortsätt med att sticka mönster B enl följande:

Varv 1: (= rätsidan): rätt.

Varv 2: 2(0)0(2)0(0) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 1(3)3(1)3(3) m återstår, 1 rm, 2(0)0(2)0(0) am.

Varv 3: rätt.

Varv 4: 0(2)2(0)2(2) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 1(3)3(1)3(3) m återstår, 1 rm, 0(2)2(0)2(2) am.

Upprepa dess 4 v tills arb mäter 12(15)16(19)21(23) cm. Fortsätt med att sticka mönster C och minska för ärmhål enl följande:

Varv 1 (= rätsidan): 2 m tillsammans 0(2)2(0)2(2) rm *1 am, 3 rm*, upprepa från *-* tills 3(5)5(3)5(5) m återstår, 1 am, 0(2)2(0)2(2) rm, 2 m tillsammans.

Varv 2: 2 m tillsammans, 1(3)3(1)3(3) rm, *1 am, 3 rm*, upprepa från *-* tills 4(2)2(4)2(2) m återstår, 1(0)0(1)0(0) am, 1(0)0(1)0(0) rm, 2 m tillsammans.

Sticka mönster C genom att upprepa dessa 2 v, och fortsätt att minska för ärmhålen på samma sätt som tidigare i var sida varje v ytterligare 3(3)5(5)5(5) ggr = 39(43)47(51)55(63) m. Sticka mönster C utan minskningar för ärmhål tills ärmhålen mäter 10(11)12(13)14(15) cm. Maska av för axlarna i var sida vartannat v 5,5(5,6)6,6(7,7)7,7(9,9) m. Maska av de återstående 19(21)23(23)27(27) m.

Vänster framstycke:

Lägg upp 24(26)30(32)34(38) m på st 3_ och sticka 2 v rätst. Byt till st 4 och sticka mönster A enl beskrivningen till bakstycket tills arb mäter 7(8)8(9)11(12) cm. Stickas mönster B enl beskrivningen till bakstycket (börja varv 2 med 1 am, och börja varv 4 med 3 am). När arb mäter 12(15)16(19)21(23) cm stickas mönster C och minska för ärmhålet i sidan (i början på v från rätsidan, och i slutet av v från avigsidan) som på bakstycket = 19(21)23(25)27(31) m. När ärmhålet mäter 4(5)6(6)7(8) cm avmaskas 4(5)6(6)7(7) m för halsen = 15(16)17(19)20(24) m. Minska ytterligare för halsen 1 m vartannat v 3(3)3(3)4(4) ggr, och 1 m vart 4:e v 2 ggr = 10(11)12(14)14(18) m. Avmaska för axeln vid samma längd och på samma sätt som på bakstycket.

Höger framstycke:

Sticka lika vänster framstycke men år motsatt håll.

(På mönster A börjar varv 1 med 3 am, och varv 3 med 1 am).

(På mönster C börjar varv 1 med 1 rm).

Ärmar:

Lägg upp 31(31)33(33)37(39) m på st 3_ och sticka 2 v rätst. Byt till st 4 och sticka mönster A enl följande:

Varv 1: (= rätsidan): 3(3)0(0)2(3) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 0(0)1(1)3(0) m återstår, 0(0)1(1)1(0) rm, 0(0)0(0)2(0) am.

Varv 2: avigt.

Varv 3: 0(0)0(0)1(0) rm, 1(1)2(2)3(1) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 2(2)3(3)1(2) m återstår, 1 rm, 1(1)2(2)0(1) am.

Varv 4: avigt.

Upprepa dessa 4 v och på 1:a v ökas 1 m i var sida. Upprepa ökningen vart 6:e(4:e)4:e(4:e)6:e(6:e) v 1(2)1(1)3(5) ggr = 35(37)37(37)45(51) m. Öka sedan 1 m i var sida vart 8:e(6:e)6:e(6:e)8:e(8:e) v 3(4)6(8)6(6) ggr = 41(45)49(53)57(63) m, samtidigt när det har stickats 22(26)30(36)42(50) v mönster A och det finns 37(41)43(45)49(53) m byts till att sticka mönster B enl följande:

Varv 1: (= rätsidan): öka 0(0)0(0)0(1) m, sticka rm v ut, och öka 0(0)0(0)0(1) m.

Varv 2: 2(0)3(0)2(3) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 3(1)0(1)3(0) m återstår, 1(1)0(1)1(0) rm, 2(0)0(0)2(0) am.

Varv 3: öka 0(0)1(1)0(0) m, sticka rm v ut, och öka 0(0)1(1)0(0) m.

Varv 4: 2(0)2(3)0(1) am, *1 rm, 3 am*, upprepa från *-* tills 3(1)3(0)1(2) m återstår, 1(1)1(0)1(1) rm, 2(0)2(0)0(1) am.

Fortsätt att sticka mönster B och öka som tidigare tills arb mäter 15(17)20(24)29(33) cm. Sticka mönster C och minska enl följande:

Varv 1: (= rätsidan): 2 m tillsammans 0(2)0(2)0(3) rm *1 am, 3 rm*, upprepa från *-* tills 3(5)3(5)3(2) m återstår, 1(1)1(1)1(0) am, 0(2)0(2)0(0) rm, 2 m tillsammans.

Varv 2: 2 m tillsammans, 1(3)1(3)1(0) rm, *1 am, 3 rm*, upprepa från *-* tills 4(2)4(2)4(3) m återstår, 1(0)1(0)1(1) am, 1(0)1(0)1(0) rm, 2 m tillsammans.

Fortsätt sticka mönster C och minska 1 m i var sida varje v ytterligare 3(3)5(5)5(5) ggr = 31(35)35(39)43(49) m. Maska sedan av 3 m i början av varje v 8(8)8(6)6(8) ggr. Maska av de återstående 3(3)3(5)5(5) m.

Halskant:

Sy ihop axlarna. Plocka upp från rätsidan med st 3_, 22(22)24(26)28(28) m längs höger sida av halsen, 19(21)23(23)27(27) m längs bakstycket och 22(22)24(26)28(28) m längs vänster sida av halsen = 63(65)71(75)83(83) m.

Stica 2 v rätst. Maska av.

Höger framkant:

Plocka upp från rätsidan med st 3_, 40(52)62(90)100(120) m längs höger framkant. Sticka 2 v rätst och på 1:a v görs ett knapphål enl följande: sticka 3 rm, 1 omsl, 2 rm tillsammans, sticka rm v ut.

Maska av.

Vänster framkant:

Plocka upp och sticka lika höger framkant men utan knapphål.

Montering:

Ta ut mitt på ärmkullarna och placer dem mot axelsömmarna. Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy i knappen. Spänn ut plagget efter angivet mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Design Sirdar

Här kan du också hitta stickbeskrivning på babytröjan som passar till koftan!