Forskare vill kolla hur du använder hantverkare

Ska du använda hantverkare? Vill du vara med i ett forskningsprojekt? Forskare i Karlstad kan vara på jakt efter just dig!

Patrik Larsson, Sara Pettersson och Lars Ivarsson söker hantverksprojekt att forska på. Är det du som ska vara med?

Sara Pettersson, Lars Ivarsson och Patrik Larsson är på jakt efter människor som ska anlita eller har anlitat hantverkare. Detta för att undersöka hur vi agerar som beställare av hantverkstjänster. Vi ställde några frågor till Sara Pettersson för att ta reda på vad det handlar om.

Vad är det för personer som ni söker?

Vi söker privatpersoner i alla åldrar, var som helst i landet, som ska anlita hantverkare för arbeten av varierande omfattning. När det gäller typ av arbete som ska utföras så kan det handla om allt från installation av strömbrytare, tapetsering eller lagning av element till badrumsrenoveringar och nybyggnationer. Vi önskar följa ett antal projekt i realtid, så vi ser gärna att man har valt (alternativt är i processen att välja) vilken hantverkare som ska anlitas, men att arbetet ännu inte påbörjats. Även personer som i dagsläget har pågående projekt där hantverkare anlitats är intressanta för studien, då vi till exempel inser att husbyggen eller större renoveringar tar mer tid i anspråk än vi har praktiska möjligheter att följa. Var i processen man då befinner sig spelar mindre roll.

 

Hur kommer ni arbeta med personerna som ingår i studien? 

Som nämnt ovan så vill vi gärna följa projekten under tiden som de pågår. Därför kommer vi att genomföra intervjuer, via telefon, under projektets gång. Baserat på vilken typ av arbete som hantverkare anlitas för och hur omfattande det är tidsmässigt genomför vi lämpligt antal intervjuer. Det kan till exempel bli en första intervju när valet av hantverkare är gjort, ytterligare en eller flera intervjuer när arbetet pågått ett tag och sedan en avslutande intervju då arbetet är slutfört.

 

Vad kommer den användas till?

Studien, som på uppdrag av Konsumentverket genomförs vid Karlstads universitet, Centrum för tjänsteforskning, kommer att vara ett underlag i Konsumentverkets arbete med att minska missnöjet med hantverkstjänster, till exempel genom olika åtgärdsförslag och en åtgärdsanalys.

 

När ska studien utföras?

Under våren 2012, och vi påbörjar intervjuandet så snart vi får in deltagare och fyller på med projekt löpande. Dock ser vi helst att projekten pågår i februari, mars och/eller april, eventuellt även i maj.

 

Vad hoppas ni att den ska leda till?

Förhoppningsvis leder de åtgärdsförslag som Konsumentverket utformar till att marknaden för hantverkstjänster blir bättre för konsumenter och att missnöjet minskar.

Så här ser efterlysningen ut - är du intresserad så finns kontaktuppgifter nedan.

Deltagare sökes!
På uppdrag av Konsumentverket genomför forskare vid Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforskning, en studie om konsumenters upplevelser av hantverkstjänster. Studien har inget kommersiellt syfte, utan skall uteslutande användas som underlag för Konsumentverkets åtgärdsförslag för en bättre marknad.
 
Vi söker nu deltagare så hör av Dig om Du har något arbete på gång, vad som helst som föranleder anlitande av hantverkare! Studien ska omfatta så många olika typer av hantverkstjänster som möjligt, utförda av olika yrkesgrupper, och inkludera allt från arbeten av servicekaraktär (till exempel byta ett trasigt fönster, rensa stopp i avloppet eller tapetsera ett rum) till nybyggnationer av hus.
Deltagarna kommer att följas under arbetets gång genom en eller flera intervjuer, beroende på typ av arbete, under våren 2012.
Även personer som alldeles nyligen avslutat någon typ av hantverksarbete är välkomna att delta.
 
Kontakta oss för mer information och/eller deltagande.
 
Sara Pettersson                          Lars Ivarsson                                Patrik Larsson
sara.pettersson@kau.se        lars.ivarsson@kau.se               patrik.larsson@kau.se
054-700 1364                                054-700 1565                                054-700 1553
 
www.ctf.kau.se

Av Joel Linderoth