Så rensar du stuprören

Varje höst bör man rengöra husets hängrännor, för att undvika att löv och annat skräp orsakar stopp och översvämning.

1. SOPA RENT
Se över stuprören en gång om året, men är huset omgivet av höga träd som släpper barr och småkvistar kan det vara bra att rensa hängrännorna oftare. Löv och småkvistar måste bort, sopa med en piassavakvast först på taket och därefter i rännorna.

2. ANVÄND BORSTE
Löv och barr grötar gärna ihop sig, särskilt vid skarvar. Ta bort dem med en stålborste om det är vanliga plåtrännor. Använd rotborste när du rengör rännor med rostskyddande pvc-skikt för att inte skada plastbeläggningen.

3. KOLLA STUPRÖRS-KANALEN
Kolla att stuprörs-kanalen inte är tilltäppt av kvistar eller annat skräp. Häll vatten i tappstycket. Är passagen inte fri bör du snarast rensa röret. Använd ett så kallat rensband, en böjlig stålvajer som du matar ner i röret tills det tar stopp. Dra sedan vajern fram och tillbaka tills stoppet lösts upp.

4. DÅLIGT FALL
Blir vatten stående i rännan kan detta bero på att fallet till stupröret inte är tillräckligt. Då måste du korrigera en eller flera rännkrokar. Ett minsta fall mot avloppet bör vara 2,5 mm per meter. Vattenpassa.

5. LÄCKANDE RÄNNSKARV
Misstänker du att en rännskarv läcker bör du, när rännan är torr och ren, hälla i vatten och iaktta eventuellt dropp. En plåtskarv som läcker kan du täta med byggsilikon.

Av Ann-Kristin Rönnerbäck Foto Ester Sorri