Blomstervitrin i fönstret

Blommor och vackert glas tävlar om uppmärksamheten i det vackra ljusa fönstret. Hyllorna av glas är nästan osynliga.

Alla hyllplan är inte lika långa. Några hyllplan når inte hela vägen över fönstret. På så sätt skapas plats för föremål av olika höjd.

Familjen Bernvills vackra fönster med glashyllor, sid 86, är en lika enkel som vacker idé att förverkliga. Konsolerna är i det här fallet vanliga trä- konsoler som skruvats upp på fönstrets karmar och mittpost. Om fönstersmygen tillåter går det att ersätta de konsolerna med enkla trälister som bär upp hyllan.

 

Det finns mängder av olika konsoler att välja på i handeln. Förutom träkonsoler finns metallkonsoler som kan ge ett lite stramare och modernare intryck. Eftersträvar du en industrilook kan du dra in långa franska träskruv i fönsterposten som hyllorna sedan vilar på. Då kan du använda små ringformade rörpackningar eller gummisnoddar så att hyllan ligger mjukt på skruven. Det finns även små, nästan osynliga konsoler i form av en liten klump med skåra för glaset och en liten stoppskruv.

 

Själva hyllplanen beställer du hos glasmästaren som avgör lämplig tjocklek utifrån hyllans längd. Glasmästaren kan även behöva veta avståndet mellan konsolerna. Du får betala extra för slipning av glaskan
terna. Ett tips är att lägga en liten bit tunn gummiduk eller liknande under glashyllan för att den inte ska glida på konsolen.

 

Det här behövs:

* Konsoler
* Glashyllor
* Tunn gummiduk

 

Gör så här:

1. Rita upp fönstret på ett papper och bestäm hur hyllorna ska sitta och vilken storlek de ska ha. Fundera över vad
2. som ska stå på hyllorna så att av- stånden blir lagom.
3. Mät upp och skruva upp konsolerna.
4. Lägg på glashyllorna med en liten "packning" av tunn gummiduk mellan konsol och hyllplan.
5. Placera alla vackra blommor och glas på hyllorna och njut.

Text Roger Nyström Foto Mari Eriksson