Så här bygger du ett eget växthus

Gamla fönster är bra byggmaterial för den som längtar efter ett personligt växthus. Så var det för Anitha och Fredrik och deras växthus fungerar bra som principkonstruktion för att bygga efter egna mått.

Om marken är osäker kan det vara nödvändigt med en mer gedigen grundläggning. Så här kan den byggas upp.

Man behöver inte vara mästersnickare för att klara av bygget, men man bör vara rätt van med hammaren och såg.

Gör så här:


1.

Gräv bort matjorden och lägg i grus som komprimeras noga och vägs av så att ytan blir plan. Är marken väldränerad fungerar det oftast bra att mura lättklinkerblocken direkt på gruset. Ännu bättre är att lägga en bottensula under grundmuren. Gör en 5 cm fördjupning någon decimeter bredare än muren där väggen ska vara. Fyll med betong, tryck ner armeringsjärn och plana av. Sätt första lagret murblock i den våta betongen och var noga med att väga av så allt är rakt. Mura sedan ytterligare några skift till önskad höjd med armeringsjärn mellan skiften.


2.

Lägg ut syllpapp på muren. Såga till och gera bottensyllen i hörnen. Skruva fast syllen i muren.


3.

Såga till och skruva ihop stolparna som ska vara mellan fönsterbågarna. De byggs som ett T av 22x70 mm. Höjden ska vara 5–10 mm högre än de fönsterbågar du har. Hörnstolparna sätts ihop av 45x45 mm med en 22x95 mm och en 22x70 mm enligt ritningen.


4.

Såga till hammarbandet som ska ha samma yttermått som bottensyllen. Foga halvt i halvt i hörnen. Res hörnstolparna och staga dem med tillfälliga snedsträvor. Skruva fast i bottensyllen. Lägg på hammarbandet och skruva fast. Skruva fast resten av stolparna. I det här skedet är bygget rankt och kan gärna stagas med tillfälliga diagonalsträvor. När fönstren kommer på plats blir det stadigare.


5.

Bygg en takstol av 45x70 mm och 45x45 mm. Förstärk fogarna med bitar av kryssfaner. Använd den första takstolen som mall och tillverka ytterligare fyra takstolar. Notera att gaveltakstolarna inte har någon vertikal stolpe, men en extra övre tvärslå. Res takstolarna och fixera med tillfälliga strävor.


6.

Montera diagonalstagen M i takkonstruktionen. Montera takets övriga delar J, K och L.


7.

Skruva upp panelen på gavlarna och därefter reglar 45x45 mm som ligger utanpå panelen längs taklutningen. Såg upp de halvrunda fönstren. Såga till fönsterfoder ur mdf-skiva och montera. Montera täcklister.


8.

Ovanpå takstolarna sitter små takstolar till nockplåt och luftningsluckor. Tillverka dessa enligt ritningen och montera dem. Förbind dem med listen T som fasas 45 grader i överkant och fäst gångjärnen till luckorna i den. Lägg på nockplåten.


9.

Skruva fast taklisterna N som de härdade takglasen ska vila på. Om man inte har tillräckligt stora bitar glas läggs de omlott över listerna K enligt ritningen. En spik i distanslisten N håller glasen så de inte kanar ner. Lägg på en tätningslist och skruva till sist fast täckbrädan, 22x70 mm, ovanpå.


10.

Montera dörrkarmen och väg in dörren. Sätt i fönstren inifrån och fixera med lister 20x20 mm på insidan. Skruva fast fönsterbrädan V, 45x145 mm, runt hela insidan av muren. Såga till täckskivor till luftningsnockens gavlar och montera. Montera vindskivsplåtar.

 

Av Roger Nyström Foto Peter Phillips Ritning Anders Jeppsson