Doktorn: Inflammatorisk bröstcancer är en aggressiv sjukdom

Bild 1292305Docent Kerstin Sandelin är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och har närmare 30 års erfarenhet av forskning kring bröstcancer. Idag är hon verksam som bröstkirurg och ordförande i en styrgrupp för Nationella bröstcancerregistret, där information kring bröstcancerbehandling samlas från hela landet. På så vis kan man jämföra hur kvinnor behandlas och ta del av goda resultat.
Här svarar hon på HJ:s frågor om inflammatorisk bröstcancer:


Vilka är symtomen vid inflammatorisk bröstcancer?
– Tvärtemot tidig bröstcancer uppstår det en inflammation i bröstet med rodnad, ömhet och svullnad. Oftast finns det en knöl men cellförändringarna kan ha brett ut sig över ett stort område och det är inte säkert att du känner dem, i synnerhet inte om du har stora bröst. 


Hur vanligt är det att drabbas?
– Färre än fem procent av alla bröstcancrar är av denna sort, så den är ovanlig. De som drabbas är något yngre än andra bröstcancerpatienter, medelåldern för insjuknandet är kring 50 år.


Hur ställer du en diagnos?
– Oftast används inte mammografi eftersom undersökningen kan göra ont. Istället använder vi ultraljud och kombinerar med ett cellprov eller vävnadsprov som ger oss diagnosen. Om vi inte hittar någon cancer kontrollerar vi patienten tills inflammationen gett vika och gör då en mammografi och tar nya prover. En patient med en bröstinflammation som inte är kopplad direkt till amning följer vi alltid noga.


Vad händer efter det?
– Först behandlas ofta patienten med antibiotika så att inflammationen ger med sig. Sedan följer cellgiftsbehandling under cirka fyra månader. Efter det gör vi en ny bedömning och då har vanligtvis bröstinflammationen gått tillbaka så att vi kan operera. Det blir oftast fråga om att ta bort all bröstvävnad.

– Dessutom ges strålbehandling för att minska risken för återfall på bröstkorgsväggen eller i kvarvarande bröst. Slutligen kan vi ge hormonbehandling beroende på om tumören är känslig för hormoner. Numera har behandling av bröstcancer blivit mer skräddarsydd för att anpassas till tumörens egenskaper.


Stämmer det att inflammatorisk bröstcancer är en av de allvarligaste sorterna?
– Ja, det är en allvarlig och aggressiv sjukdom. Men med den behandling vi har kan vi få sjukdomen att gå tillbaka och patienten kan leva länge. När det gäller alla typer av bröstcancer i Sverige är överlevnaden 85 procent.


Finns det några nya mediciner eller forskning på gång?
– Det sker hela tiden en utveckling av nya läkemedel som vi kallar målinriktade preparat, det vill säga att de enbart angriper tumörcellerna. Herceptin är ett exempel på ett sådant läkemedel. Det Nationella bröstcancerregistret startade i fjol och kommer i framtiden att ge oss mycket information om hur vi behandlar bröstcancer i landet och hur patienterna upplever behandlingen.

Fall: Jag lever i nuet och njuter av varenda sekund!