Är yrsel en ålderskrämpa eller kan även unga drabbas?

Jag har en väninna som legat på sjukhus för besvärlig yrsel och illamående. Hon fick höra att det beror på små kristaller i örat. Jag skulle gärna vilja få lite mer vetskap om detta, då vi är i samma ålder, ca 80 år. Är detta en ålderskrämpa eller kan även unga drabbas av det? Kommer yrseln ofta tillbaka?
Doktor Lennart Skoog svarar:
Yrsel av den typ som din väninna har drabbats av kan ibland upplevas som väldigt besvärlig. Eftersom hennes läkare förklarat att det beror på kristallerna i innerörat har hon troligen drabbats av lägesyrsel, s k benign positionell lägesyrsel, en sjukdom beroende på en skada i innerörats balansorgan. Ordet benign betyder att yrseln inte beror på någon farlig bakomliggande åkomma och ordet positionell betyder att yrseln uppkommer då huvudet ändrar läge.

Lägesyrsel kommer i form av karusellkänsla för att sedan klinga av efter en kortare stund. Denna sorts yrsel brukar förbättras inom några veckors tid utan särskild behandling och brukar helt gå över efter några månader. Risken att få det igen är väldigt liten. Genom vissa självövningar som går ut på att framkalla yrseln med huvudrörelser tränas hjärnan att åter uppleva normalt balanstillstånd. Ibland kan man behöva vårdas på sjukhus en kortare tid för att få hjälp mot illamående och att komma igång att röra sig. Lägesyrsel kan lika gärna drabba yngre som äldre, men är sällsynt hos barn.

En annan plötsligt uppkommen yrsel, som också ger karusellkänsla, är det man brukar kalla virus på balansnerven (vestibularisneuronit). Det tvistas om denna inflammation verkligen orsakas av ett virus. Karusellyrseln vid detta tillstånd är mera ihållande än vid lägesyrseln men brukar också gå över inom några veckor.

Kroppens balansförmåga försämras hos oss alla då vi blir äldre. Den yrseln som då kan uppstå upplevs vanligen inte som den karusellkänsla som din väninna drabbats av, utan mer som en allmän ostadighetskänsla. Orsaken är försämrad blodcirkulation i kombination med sämre nervfunktioner, försämrad syn, stelhet i leder samt ibland av att man påverkas av läkemedel. Genom att regelbundet röra på sig med t ex promenader, så minskar risken för dessa besvär.

Blodtrycksfall kan också ge yrsel och hos äldre orsakas detta av att blodkärlen är stela och inte kan dra ihop sig så snabbt. Även medicinering mot högt blodtryck och hjärtsjukdom kan ibland göra att man tillfälligt får för lågt blodtryck speciellt när man reser sig upp snabbt och då känns det som om man blir yr eller får svimningskänsla. Även helt friska personer med lågt blodtryck kan uppleva detta. Om det brukar vara så är det viktigt att alltid ta det lugnt och gärna sitta en kort stund innan man reser sig efter att ha legat. Kanske måste man använda någon form av stöd, t ex promenadkäpp, eller i besvärliga fall rollator.

Om man tar bort mattor som lätt glider, undviker att klättra på bord och stegar för att t ex byta gardiner och kommer ihåg att tända ljuset om man behöver gå upp på natten kan man kraftigt minska risken för allvarliga skador på ålderns höst.

De flesta gånger är yrsel tillfällig och ofarlig. Yrsel som symtom på någon allvarlig sjukdom är mer ovanligt. Men om man samtidigt med yrseln får något av följande sjukdomstecken: feber tillsammans med öronvärk eller sämre hörsel, huvudvärk eller stelhet i nacken, bröstsmärtor, onormal hjärtrytm, andningsbesvär, förändrad känsel i armar och ben, svimmat, slagit i huvudet, blivit förlamad i ena sidan av kroppen eller att ansiktet domnar, fått talsvårigheter, kraftigt illamående och kräkning. Då ska man söka vård snabbt och ringa 112 på en gång

Om man inte haft yrsel tidigare eller att den tidigare yrseln är förändrad och inga andra allvarliga tecken finns, är det inte lika bråttom men ändå viktigt att kontakta sin vårdcentral för en kontroll.