Varför blöder jag efter mens?

Jag är en tjej på 38 år. Den senaste tiden så har jag först fått min vanliga mens. Den är riklig och håller på i fem dagar. Men veckan efter mens så får jag alltid nya blödningar som luktar illa. Varför kommer det alltid blödningar en vecka efter mens och varför luktar det illa?

Jag har fyra barn. Yngsta barnet är 4 år. Tacksam för svar.
Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
Den beskrivning du ger av dina nytillkomna blödningar stämmer väl med den typ av blödning som ibland kan uppträda vid tiden för ägglossning och som därför brukar kallas ägglossningsblödning.

Hos en kvinna med normala regelbundna menstruationer inträffar normalt en ägglossning 14 dagar före den första blödningsdagen i en mensperiod eller menscykel. Antalet dagar mellan den sista mensdagen och ägglossningen varierar något från kvinna till kvinna beroende på deras individuella menstruationsintervall. Med det menas hur många dagar en kvinna har mellan sin första mensdag (=första cykeldagen) i en period fram till motsvarande första dag nästföljande period. Om man i stället räknar från den sista mensdagen till ägglossningen måste därför också tas hänsyn till antalet blödningsdagar. För din del innebär det att om du exempelvis har 28 dagars menscykler och fem mensdagar, skulle dina ägglossningar inträffa nionde dagen efter mens och ägglossningsblödningarna under någon eller några dagar omkring den (5+9+14=28).

Mängden och längden av ägglossningsblödningar varierar. Det kan vara från blödningar som är nästan lika rikliga som mens och håller på under flera dagar till bara litet mörkfärgade flytningar under några timmar. Det här är helt normalt och behöver inte åtgärdas på något sätt. Dock naturligtvis under förutsättning att blödningarna är regelbundet återkommande på samma tidpunkt och av samma typ månad efter månad och att det inte uppträder några ytterligare mellanblödningar mellan menstruationerna.

Att ägglossningsblödningar uppträder först under den senare delen av en kvinnas fertila period är mycket vanligt och likaså helt normalt. Samma sak gäller för övrigt också smärtor vid både ägglossning och mens. De kan uppkomma och de kan försvinna samt ändra sig i förhållande till varandra under årens lopp. Det är vanligt att tonårstidens menssmärtor så småningom minskar eller helt upphör. Menssmärtor som inte tidigare funnits kan också starta senare och successivt förvärras. Ibland kan det här bero på infektioner eller någon annan förändring, t ex. endometrios, som kan behöva åtgärdas. Men oftast är det en helt normal företeelse utan några som helst bakomliggande sjukdomar. Alldeles speciellt gäller detta, liksom nytillkomna ägglossningsblödningar, under den sista tredjedelen av menstruationsåren.