Finns Ovesterin receptfritt?

Jag är ännu en kvinna som lider av torra slemhinnor. Jag har sökt efter ovesterintabletter men kan inte hitta några som kan köpas utan recept på apoteken. Stämmer det verkligen, att Ovesterin finns receptfritt? Snälla, tala om var de finns!
Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
Receptfritt kan du köpa Ovesterin i form av vagitorier som är särskilda kapslar att föra in i slidan. Utan recept får du också vaginalkräm, en kräm eller salva som kan föras in i slidan med en särskild doseringsapplikatur eller strykas ut tunt på torra områden i underlivet. Däremot behöver du recept för att få tabletter eftersom det har en något större allmäneffekt än lokalpreparaten vilka bara resorberas i en mycket ringa grad.

Östriol som är östrogeninnehållet i Ovesterin är ett naturligt förekommande östrogen som i sig är mycket svagt. Men det brukar vara tillräckligt mot de lokala underlivsbesvär som uppstår på grund av en minskad östrogenproduktion. Till dessa besvär hör tunna, torra, irriterade, ibland lättblödande slemhinnor i underlivet med skav och allmänt obehag. Mycket vanligt är att det ger upphov till samlagsbesvär. Ofta kan det också handla om urinvägsbesvär såsom irritation och trängningar samt ökad benägenhet för både inkontinensbekymmer och upprepade urinvägsinfektioner. Framför allt inträffar de här problemen efter klimakteriet men anledningen kan också vara östrogenbrist av andra anledningar.

Ovesterin är däremot inte tillräckligt som hjälp mot svettningar, blodvallningar, sömnbesvär och andra allmänna klimakteriella östrogenbristsymptom. Det räcker heller inte som förebyggande behandling mot benskörhet och annat där man numera vet eller misstänker att östrogensubstitution kan ge en minskad risk. Ordineras östrogen av någon av de här anledningarna måste ett mera potent preparat användas. Det innebär att komplettering också måste göras med gulkroppshormon om kvinnan har sin livmoder kvar. Vid det betydligt svagare Ovesterin behövs detta inte varken för tablett- eller lokalbehandling.