Hur länge är man sjuk i bältros?

Jag har nyligen insjuknat i bältros med värk i halva ryggen där det är en ansamling av utslag. Jag har fått medicinen Famvir. Nu undrar jag hur länge man är sjuk vid bältros? Kan jag ta värktabletter mot den gräsliga värken?
Doktor Helge Löfberg svarar:
Ja, visst kan du försöka dämpa smärtorna med värktabletter, men tyvärr är det inte säkert att det fungerar. Bältros är en virussjukdom som angriper känselnerverna och just nervsmärtor kan vara svåra att komma åt. Den medicin du fått, Famvir, hämmar virusets framfart och förkortar sjukdomsförloppet. Om du började ta medicinen inom tre dagar efter sjukdomens utbrott finns det gott hopp om att du slipper den besvärliga värken som bältros kan ge framför allt hos äldre personer, s k postherpetisk neuralgi. Då pågår smärtorna i flera månader och ibland år. I några fall kan antidepressiva mediciner hjälpa.

Förhoppningsvis kommer din bältros att läka normalt. Det brukar ta ca två veckor innan de smärtsamma blåsorna torkar in och bildar sårskorpor som sedan faller av. Bältros är en sjukdom som enstaka gånger kan uppträda i unga år men är vanligast hos äldre. Man räknar med att ungefär hälften av alla som blir över 80 år har haft sjukdomen. Den orsakas av samma virus som vattkoppor. Viruset stannar kvar i kroppen och gömmer sig i nervknutorna. Av oklar anledning kan det sedan plötsligt vakna till liv igen och ge bältros. Sjukdomen drabbar vanligen bålen, men man kan också få bältros i t ex ansiktet. Symtomen är smärtor i huden, som i allmänhet uppträder några dagar innan utslagen visar sig i form av rodnad och svidande blåsor. Den som drabbas av bältros bör genast söka läkare eftersom det är viktigt att den lindrande medicinen sätts in så snabbt som möjligt.

Man får nästan aldrig bältros mer än en gång. Det är bara några få procent av fallen som får upprepade attacker av sjukdomen. Men detta är en klen tröst just när man är som värst drabbad. I Danmark kallas bältros för "helveteseld" och det finns onekligen skäl för det namnet.